รายละเอียดข่าวสาร

Ferroli Special Training Camp 2021 Southwest District Training Conference

     เป็นเวลาหลายปีที่ Ferroli ยืนกรานที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าของเราทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทาง การตลาดและบริการ การแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และอนุญาตให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ferroli ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายรวมถึงการบริการ

     หลังจากการประชุมค่ายฝึกพิเศษภาคตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนกรกฎาคม ทีม Ferroli ยังคงจัด ค่ายฝึกอบรมพิเศษ Ferroli ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 4 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมช่างและสายการตลาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยในการประชุมครั้งนี้ใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สายด่วน

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา

Line Official

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา

Facebook

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา