อุตสาหกรรม

VAPOPREX3G-CN

หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตไอน้ำแรงดันสูง(10 ถึง 25 บาร์)หม้อไอน้ำแบบโมโนบล็อกคุณสมบัติที่โดดเด่นของ...

VAPOPREX-CON

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

SZS

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

PREXTHERM

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

PREXTHERM

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

PREXTHERM-CON

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

PREXTHERM-CON

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

POWER

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

VAPOPREX-HVP

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

VAPOPREX-CON

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

SZS

The boiler adopts a horizontal full wet back standard three-pass structure, an integrated overall design, a compact

สายด่วน

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา

Line Official

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา

Facebook

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใดๆ
กรุณาติดต่อเรา ทางทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา